Emmett Techniek

Wat is de Emmett Techniek?

 

Foto Werkruimte René

De Emmett Techniek is een relatief nieuwe

(sinds 1999) lichaamsvriendelijke behandeltechniek. De Australiër Ross Emmett is de bedenker en ontwikkelaar van deze neuro-musculaire

behandel-methode.

De Emmett Techniek werkt door het gericht uitoefenen van lichte druk ‘holding points’) of kleine bewegingen (‘switch’) door één of enkele vingers (meestal de middelvingers). Bij deze druk of bewegingen is het van essentieel belang om de juiste druk, de juiste houding en de juiste plaats op exacte wijze met elkaar te combineren. Afhankelijk van wat benodigd is, voert de therapeut diverse korte handelingen achter elkaar uit (maximaal 20 seconden) vaak met kleine tussenpozen (30 tot 60 seconden) en maximaal 3 maal per plaats.

 

Ross Emmett hanteert bij de Emmett Techniek een zogenaamde ‘kameleon benadering’.

Dat wil zeggen dat de behandelaar steeds aan de hand van waarneming, testen en vraagstelling bepaalt wat de cliënt op dat moment nodig heeft om de klachten te laten afnemen.

Dit zal steeds een unieke samenstelling van drukpunten en bewegingen inhouden (maatwerk dus), die indien toegepast een direct voelbaar en zichtbaar effect zullen tonen.

 

Hoe wordt de werkzaamheid verklaard?

 

Ons lichaam bestaat uit een groot aantal receptoren (uiteinden van zenuwcellen), die elkaar op heel specifieke punten overlappen. De punten waar de Emmett Techniek zich in dit verband op richt, vormen de knoop- of kruispunten tussen de sensorische (gevoelszenuwen) en de musculaire (spierzenuwen) receptoren, ook wel ‘critical points’ genaamd. En juist deze kruispunten blijken uiterst gevoelig voor de kleinste aanrakingen en bijgevolg voor grootse reacties van het lichaam. De ‘critical points’ vormen dé ingang naar de diverse lichaamsstructuren (spieren, pezen, zenuwen, botten en organen) en zijn dus cruciaal in het bewerkstelligen van de gewenste veranderingen, zowel van lichamelijke als ook emotionele aard.

 

Wat zijn zoal de effecten?

 

De Emmett Techniek werkt op een breed spectrum van klachten en aandoeningen van motorische, functionele, balans-gerelateerde en emotionele aard (bijv. oude trauma´s).

Aanpassingen in de onderliggende lichaamsstructuren zijn vrij direct zichtbaar en voelbaar en uiten zich onder meer in de vorm van:

Foto Werkruimte René

 

- Verbeterde beweeglijkheid

- Opheffen van blokkades

- Afname van pijn & spanning

- Afname van verkrampingen

- Opluchting

- Vermindering van de aandoening

- Afname irritatie

- Afname scheefstand

- Ruimte

 

Wat verder van belang is

 

De behandeling vindt plaats in een prettige en ontspannen sfeer.

Men dient zelf een badlaken mee te nemen. De bewegingen vinden bij voorkeur direct op de blote huid plaats, of desgewenst door dunne kleding heen; de rest van het lichaam blijft met handdoeken en ondergoed afgedekt.

 

Tijdsduur en kosten

 

De kosten van een behandeling zijn tijdsafhankelijk en worden uitgevoerd door René van Geffen. Een korte behandeling van 3 kwartier kost € 40,- , 1 uur € 50,- en die van 5 kwartier kost € 60,-. Cliënten die meer dan 5 keer behandeld zijn, krijgen vanaf de 6e keer steeds € 10,- korting.

 

 

© De Zonnewijzer

© M–Sphere Webdesign